Bài ca PLX: từ tác phẩm vào cuộc sống

Đội văn nghệ

08:26 SA @ Thứ Bảy - 10 Tháng Mười, 2015

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai