Quy chế Quản trị nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Petrolimex

01:57 CH @ Thứ Năm - 31 Tháng Năm, 2018

Tải về toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tháng 5/2018tại đây.

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông | 23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông | 05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông | 05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông | 15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông | 10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông | 22/02/2021

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông | 11/05/2018

Quyết định phân công/giao nhiệm vụ P.TGĐ (kiêm nhiệm) cho ông Nguyễn Thanh Sơn

Thông tin cổ đông | 11/05/2018

Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông | 11/05/2018

Nghị quyết phân công/giao nhiệm vụ P.TGĐ (kiêm nhiệm) cho ông Nguyễn Thanh Sơn

Đại hội đồng cổ đông | 11/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông | 11/05/2018

Tăng trưởng toàn diện, quản trị hiệu quả

Tin chuyên ngành | 03/05/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai