Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017

Petrolimex

05:52 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2017

Tải về "Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017": tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai