Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Trần Văn Thịnh

Tổng giám đốc

01:27 CH @ Thứ Bảy - 15 Tháng Tư, 2017

Tải về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai