Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:01 CH @ Thứ Hai - 22 Tháng Ba, 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai