Gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

04:07 CH @ Thứ Tư - 17 Tháng Tư, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai