Ứng dụng hiệu quả 4.0 trong SX-KD

VGP

08:37 SA @ Thứ Hai - 24 Tháng Mười Hai, 2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai