90 năm truyền thống ngành Xăng dầu Việt Nam

Thái Linh

02:38 CH @ Thứ Tư - 14 Tháng Ba, 2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai