Petrolimex: Kinh doanh xăng dầu năm 2012 lỗ 125 tỷ đồng

Nguyễn HảiBáo Công thương điện tử
03:41' CH - Thứ sáu, 26/04/2013

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012. Trong đó, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn lỗ đến 125 tỷ đồng.

CôngThương - Theo báo cáo đã được kiểm toán, Petrolimex là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó kinh doanh xăng dầu là trục chính, trong năm 2012, giá xăng dầu biến động theo chiều hướng có gia tăng nhưng không ổn định. Giá xăng dầu trong cả năm 2012 đều do Nhà nước quyết định giá. Tại nhiều thời điểm, Nhà nước không kết cấu đủ lợi nhuận định mức, đồng thời cấu thành giá cơ sở vẫn tính chi phí định mức là 600 đồng/lít (không đủ chi phí bù đắp kinh doanh thực tế của Tập đoàn). Do đó, Petrolimex đã phát sinh lỗ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu là 125 tỷ đồng

Tuy nhiên, các ngành nghề khác của tập đoàn hoạt động kinh doanh trong điều kiện gần như thị trường hoàn toàn như: gas, hóa dầu, bảo hiểm, ngân hàng, xây lắp, thiết kế… đã tạo được lợi nhuận từ khối công ty con, công ty liên kết trên 1.123 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận hợp nhất trước thuế của tập đoàn đạt 978 tỷ đồng.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn