Doanh thu Petrolimex tăng 26%

Linh Đan

08:26 SA @ Thứ Hai - 05 Tháng Hai, 2018

(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, theo đó tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh như xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm đạt 155.651 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Theo Petrolimex, doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới bình quân năm 2017 là 50,85USD/thùng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30USD/thùng).

Năm 2017, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tập đoàn là 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với cùng kỳ.

Trong đó, đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của các hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất. Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu đạt 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Nộp ngân sách năm 2017 là 38.363 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2018, Petrolimex sẽ triển khai quyết liệt việc kinh doanh sản phẩm xăng E5-RON 92 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc theo Quyết định số 828/QĐ-Ttg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung quyết liệt thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội