Các giải thưởng lớn của Đảng và Nhà nước tặng thưởng Petrolimex

Petrolimex

05:14 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Bảy, 2010

Tập thể:

  • Huân chương Độc lập (các hạng)
  • Huân chương Lao động (các hạng)
  • Huân chương Chiến công (các hạng)
Cá nhân:
  • Ông Lê Văn Thiêm - danh hiệu Anh hùng Lao động
  • Ông Nguyễn Bá Hựu - danh hiệu Anh hùng Lao động

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội