Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban

Bà Đặng Thị Hồng Hà - ủy viên

Ông Nguyễn Vinh Thanh - ủy viên

Ông Tống Văn Hải - ủy viên

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .