Thông điệp từ tổng giám đốc

Đối với Tập đoàn, năm 2023 được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025, mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới của Tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ tự động hoá, chuyển đổi số tập trung, sâu rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Tập đoàn kinh doanh các sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Doanh thu hợp nhất năm 2022

Đạt 127% kế hoạch

304.064Tỷ
đồng

Đạt 127% kế hoạch

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

Đạt 757% kế hoạch

2.270Tỷ
đồng

Đạt 757% kế hoạch

Kính thưa Quý vị,

Năm 2022, thị trường xăng dầu thế giới biến động hết sức bất thường, dị biệt và chưa từng có tiền lệ, tuy nhiên với sự nỗ lực, chủ động, tích cực từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên, qua việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra xuyên suốt, liên tục và đạt được những kết quả tương đối khả quan:

1. Bám sát các mục tiêu, giải pháp đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Hoạt động sản xuất kinh doanh của khối các đơn vị thành viên chuyên doanh ngoài xăng dầu đạt kết quả khả quan, tiếp tục được khẳng định là một trong hai trụ cột vững chắc của Tập đoàn với lợi nhuận vượt 45% kế hoạch năm 2022.

2. Petrolimex tiếp tục khẳng định thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hạ nguồn thông qua việc bảo đảm nguồn, thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, phục vụ nhu cầu nhân dân và nền kinh tế, đặc biệt là những thời điểm thiếu hụt về nguồn cung xăng dầu, các đầu mối kinh doanh xăng dầu ngừng bán hàng.

3. Công tác quản lý, quản trị trên toàn hệ thống Petrolimex được thực hiện tốt và không ngừng được nâng cao, cải tiến, cải thiện. Trong bối cảnh hết sức khó khăn chung của nền kinh tế, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định công ăn việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho gần 26.153 CBCNV và Người lao động trên toàn hệ thống.


Kính thưa Quý vị,

Để đạt mục tiêu trên và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Petrolimex sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, làm tốt vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

2. Tăng cường công tác an ninh, an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn tài chính, an toàn về pháp lý,… trong quá trình tổ chức SXKD, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

3. Đầu tư phát triển mạnh mạng lưới CHXD, trong đó chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên các tuyến cao tốc, trục lộ, tỉnh lộ, khu đô thị… để tiếp tục củng cố vững chắc kênh bán lẻ trực tiếp.

4. Triển khai quyết liệt các nội dung trong Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 06/12/2022.

5. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tự động hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, trước mắt tập trung chuyển đổi số, tự động hóa tại hệ thống CHXD, hệ thống kho bể để tăng cường năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và gia tăng năng suất lao động.

6. Quyết liệt triển khai các đề án, định hướng mới của Tập đoàn về đầu tư xây dựng, cải tạo cửa hàng xăng dầu, tối ưu đường vận động hàng hoá (DOC), phát triển trạm dịch vụ xe tải.

7. Tích cực nghiên cứu, xây dựng lộ trình từng bước chuyển đổi hoạt động của Tập đoàn theo hướng Tập đoàn năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

Thay mặt Ban Điều hành, Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước, Quý cổ đông, các nhà đầu tư đã luôn vững tin và hỗ trợ, đồng hành cùng Petrolimex. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn nữa của quý vị trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Thông điệp từ TGD

Đào Nam Hải

Thông điệp Chủ Tịch