Chiến lược phát triển

Báo cáo thường niên

2022

Mục tiêu phát triển

01
01
Mục tiêu thứ nhất

Là tập đoàn năng lượng
hàng đầu Việt Nam

Là Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, Petrolimex lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, thực hiện đa sở hữu, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh xăng dầu.
02
02
Mục tiêu thứ hai

Thực hiện sứ mệnh kinh doanh có hiệu quả

Gia tăng lợi ích cho các cổ đông, mang lại đời sống tốt cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
03
03
Mục tiêu thứ ba

Giữ vững và duy trì được vị thế
là doanh nghiệp lớn nhất
trên thị trường Việt Nam

Giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn, đầu tư phát triển các lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG, LNG, CNG), lọc hóa dầu, vận tải xăng dầu, xây lắp xăng dầu, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác, trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về quy mô doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh.
04
04
Mục tiêu thứ tư

Nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn diện

Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí và có lợi nhuận cao trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và vận hành hệ thống, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng lực nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng (phát triển theo chiều sâu) tổ chức hợp lý thị trường và tổ chức quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh.
05
05
Mục tiêu thứ năm

Đổi mới và nâng cao
hoạt động kinh doanh

Đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường, quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ổn định; đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.
06
06
Mục tiêu thứ sáu

Thực hiện tốt vai trò
doanh nghiệp chủ đạo

Thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và kinh doanh có hiệu quả.
07
07
Mục tiêu thứ bảy

Lựa chọn các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả

Lựa chọn các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả, tập trung khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có; Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ có lợi thế về thương mại; bám sát xu thế phát triển của CNTT, tự động hóa để áp dụng tối đa trong sản xuất kinh doanh.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển
sản phẩm mới

Phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng sạch, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cả trong nước lẫn quốc tế.

Marketing và phát triển
thương hiệu

Phân tích SWOT

Hội đồng Quản trị Tập đoàn xác định năm 2023 sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách với Tập đoàn. Vì vậy, Tập đoàn cần phải nhận thức rõ các điểm mạnh, điểm yếu để tạo ra những cơ hội để phát triển và vượt qua thách thức.

Thương hiệu Petrolimex là nhà cung cấp xăng dầu nổi tiếng và uy tín trên thị trường trong nước (gần 50% thị phần) và quốc tế với bề dày kinh nghiệm hơn 66 năm hoạt động. Có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật lớn trong các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam với cấp độ hiện đại và đồng bộ đạt tiêu chuẩn khu vực. Đối tác chiến lược của Petrolimex là ENEOS Corporation - Tập đoàn Năng lượng số 1 của Nhật bản với hơn 100 năm kinh nghiệm luôn đồng hành và hỗ trợ Petrolimex nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

Xăng dầu là mặt hàng nằm trong diện quản lý và bình ổn giá của Nhà nước, giá xăng dầu chưa thực sự theo cơ chế thị trường do Nhà nước vẫn điều hành và can thiệp giá bán để thực hiện các mục tiêu vĩ mô khác. Tuy được điều chỉnh theo xu thế biến động của giá xăng dầu thế giới, nhưng ở nhiều thời điểm khác nhau giá xăng dầu trong nước vẫn chưa được điều chỉnh kịp thời với mức tăng/giảm của giá xăng dầu thế giới, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vẫn còn rất lớn trong thời gian tới, là cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong đó có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục gia tăng thị phần. Việc Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn khuyến khích và chỉ đạo quyết liệt quá trình chuyển đổi số, ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại là nguồn động lực to lớn cho sự tăng trưởng bền vững của Tập đoàn trong kỷ nguyên 4.0.

Môi trường cạnh tranh ngày càng cao, do sự hấp dẫn của thị trường kéo theo nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với những rủi ro, thách thức liên quan đến dịch bệnh, chiến tranh và sự suy thoái kinh tế thế giới. Vì vậy việc tập trung nguồn lực cho những hoạt động kinh doanh tạo ra các dòng tiền gắn với giá trị, ngừng đầu tư vào các khoản đầu tư không tạo ra dòng tiền, cùng những quyết định đúng đắn của Lãnh đạo Tập đoàn sẽ là chìa khóa cho sự ổn định và là tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai của Tập đoàn.