Kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu thế giới có diễn biến bất thường, dị biệt, giảm sâu, kéo dài, ngành kinh doanh xăng dầu toàn thế giới gặp khó khăn, thua lỗ, nhiều mỏ dầu, Nhà máy Lọc dầu đóng cửa, hãng khai thác dầu phá sản.Ở trong nước, bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2020 cũng chứng kiến thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp và bất thường tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn trong năm 2020. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều hành cũng như sự nỗ lực vượt bậc của các Đơn vị thành viên, thực hiện đồng thời mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt so với kế hoạch đã đề ra.

0Tỷ
đồng

Doanh thu hợp nhất năm 2020

0%

Tỷ lệ cổ tức

0Tỷ
đồng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh năm 2020, đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến kéo dài, phức tạp và để lại hậu quả nặng nề hơn dự kiến khi xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tập đoàn xây dựng kế hoạch trên cơ sở kịch bản đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong quý II năm 2020); bằng việc chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, phát huy nội lực, truyền thống, uy tín, thương hiệu, cùng với việc các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành được đầu tư đã phát huy hiệu quả, Petrolimex đã vượt qua được thách thức, khó khăn, đạt được cơ bản các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.


Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình hoạt động của các khối kinh doanh chính

Khối xăng dầu

0triệu m3,
tấn

Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn 2020

-0Tỷ
đồng

Lỗ kinh doanh
xăng dầu

Khối vận tải

Khối hoá dầu

Khối gas, khí hóa lỏng

0nghìn
tấn

Tổng
sản lượng

0tỷ
đồng

Tổng lợi nhuận
trước thuế

Lợi nhuận của các khối kinh doanh khác

    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
    KHỐI KINH DOANH KHÁC (ĐVT: Tỷ đồng)

    Nội dung tiếp theo

    Quản trị doanh nghiệp