Chiến lược phát triển

Định hướng phát triển

Xác định vai trò quan trọng của CNTT trong bối cảnh phát triển chung của toàn cầu, Petrolimex tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thế giới, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công tác quản trị điều hành kinh doanh xăng dầu trên toàn hệ thống

Nghiên cứu, phát triển dự án kho cảng tiếp nhận và cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho các nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp tại khu kinh tế Vân Phong, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (dự án kho cảng LNG tại Mỹ Giang).

Tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nhân lực, phát triển khai thác chuỗi giá trị gia tăng mạng lưới bán lẻ, tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi và có lợi thế của Tập đoàn.

Phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng sạch, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cả trong nước lẫn quốc tế.

Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đề cao phát triển kỹ năng, kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nghiên cứu, phát triển dự án kho cảng tiếp nhận và cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho các nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp tại khu kinh tế Vân Phong, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (dự án kho cảng LNG tại Mỹ Giang).

Tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nhân lực, phát triển khai thác chuỗi giá trị gia tăng mạng lưới bán lẻ, tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi và có lợi thế của Tập đoàn.

Phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng sạch, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cả trong nước lẫn quốc tế.

Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đề cao phát triển kỹ năng, kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tổng quan ngành xăng dầu và hoạt động của Petrolimex trong năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động nặng nề, toàn diện đối với kinh tế toàn cầu. Cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, giá dầu thô biến động bất thường, khó dự báo, nhất là giai đoạn cuối năm. Đến tháng 12/2021, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron đã gây ra nhiều lo ngại trên toàn thế giới kéo theo sự sụt giảm mạnh của giá dầu và dự báo diễn biến khó lường trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhờ việc xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp và triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả kết hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đồng thời tận dụng được những thời cơ kinh doanh trong các tháng đầu năm, Petrolimex đã kết thúc năm 2021 với những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Xem tiếp