Board of Directors

Board of Directors of Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex)

Director General Pham Duc Thang

Vice Director General Tran Ngoc Nam

Vice Director General Nguyen Thanh Son

Vice Director General Nguyen Quang Dung

Vice Director General Nguyen Van Su

Vice Director General Dao Nam Hai

Vice Director General Nguyen Xuan Hung

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn