Petrolimex khởi động Tuần lễ QG về ATVSLĐ: 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đỗ GiangPhó trưởng phòng Kỹ thuật CN & AT - Petrolimex
08:24' SA - Thứ ba, 17/03/2015

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Vương Thái Dũng đã phát động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ & PCCN) lần thứ 17 năm 2015 tại Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý - Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) vào ngày 13.3.2015.

PTGĐ Petrolimex Vương Thái Dũng phát động Tuần lễ ATVSLĐ và dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phát biểu tại buổi phát động Tuần lễ ATVSLĐ lần thứ 17, PTGĐ Vương Thái Dũng đánh giá: Cùng với sự phát triển của đất nước, sự xuất hiện nhiều khu đô thị, công nghiệp mới sẽ dẫn đến sự gia tăng như cầu sử dụng xăng dầu của xã hội; Việc hạn chế về quỹ đất để mở rộng, nâng cấp các công trình xăng dầu hiện hữu; Việc chưa đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng quy hoạch tại các địa phương; Tốc độ đô thị hoá ngày một tăng cao dẫn tới hiện tượng vi phạm hành lang an toàn các công trình xăng dầu trở nên phổ biến; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định về đảm bảo an toàn cho các công trình xăng dầu chưa được rà soát đồng bộ; Kiến thức, nhận thức và ý thức về công tác ATVSLĐ&PCCC của người dân, người tiêu dùng xăng dầu chưa cao ... tiếp tục đặt ra những khó khăn mới, thách thức mới đối với công tác đảm bảo ATVSLĐ&PCCC trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đòi hỏi toàn Tập đoàn phải có những định hướng và giải pháp cụ thể, thiết thực đặc biệt trong công tác huấn luyện kiến thức ATVSLĐ, trang bị phương tiện PCCC, CNCH, ƯCSC tràn dầu, trang thiết bị BHLĐ, cải thiện môi trường làm việc an toàn thân thiện cho tập thể người lao động.

Trong nền kinh tế thị trường năng động và hoà nhập quốc tế sâu rộng, làm tốt công tác ATVSLĐ&PCCN tại các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống Petrolimex không chỉ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, đối với trật tự an toàn xã hội mà còn là văn hoá doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị doanh nghiệp. Với tinh thần đó PTGĐ Vương Thái Dũng phát động Tuần lễ ATVSLĐ& PCCN lần thứ 17 và yêu cầu các đơn vị thành viên trong năm 2015 cần triển khai một số nội dung trọng điểm sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, ý thức về công tác ATVSLĐ & PCCC cho tập thể người lao động Petrolimex. Nâng cao công tác thông tin truyền thông; phát hiện, nhân rộng, biểu dương và khen thưởng kịp thời các gương điển hình, các mô hình tốt trong công tác ATVSLĐ & PCCN tại các đơn vị thành viên.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên ở các đơn vị thành viên thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ; xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác ATVSLĐ giỏi về chuyên môn, có tâm huyết với ngành.

Ba là: Nâng cao chất lượng các cuộc thanh kiểm tra nội bộ về ATVSLĐ & PCCC. Luôn cảnh giác và sẵn sàng về con người và phương tiện trong việc ứng cứu các tình huống sự cố tai nạn lao động, cháy nổ, tràn dầu; Tăng cường kiểm tra về số lượng và chất lượng các phương tiện PCCC, CNCH, BVMT và PCLB.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, đầu tư đồng bộ, áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để nâng cao hệ số an toàn cho các công trình xăng dầu; Từng bước thay thế các công đoạn thủ công, các công việc nguy hiểm sử dụng con người tác nghiệp bằng các trang thiết bị công nghệ máy móc để giảm thiểu tới mức thấp nhất các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Năm là: Kịp thời phát hiện và giải quyết, xử lý các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong lao động, sản xuất. Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách về BHLĐ, khám chữa bệnh nghề nghiệp, TNLĐ cho người lao động.

Ngay sau lễ phát động là buổi diễn tập phối hợp chữa cháy tại Cầu tầu C114 - Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý giữa Petrolimex Hải Phòng, Cảnh sát PCCC Hải Phòng, cảng vụ Hải Phòng và các lực lượng chức năng địa phương.

Phối hợp diễn tập chữa cháy giữa lực lượng tại chỗ Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý và Cảnh sát PCCC Hải Phòng

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn