Petrolimex ban hành Tiêu chuẩn cơ sở Xăng E5 RON 92

Phạm Ngọc TúCV Phòng Quan hệ Công chúng - Petrolimex
05:49' CH - Thứ hai, 17/11/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2014/PETROLIMEX (lần ban hành: 001) vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ban hành và công bố áp dụng cho sản phẩm Xăng E5 RON 92 do Petrolimex cung cấp và phân phối trên thị trường.

TCCS 06:2014/PETROLIMEX do Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Kiên ký ban hành kèm theo Quyết định số 503/PLX-QĐ-TGĐ ngày 17.11.2014 gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex; gửi lên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học & Công nghệ để báo cáo.

TCCS 06:2014/PETROLIMEX với tên gọi “Xăng không chì pha 5% Etanol - Yêu cầu kỹ thuật” được xây dựng căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21.11.2007, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29.6.2006; các văn bản hướng dẫn thi hành và có liên quan, Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15.10.2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30.9.2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Quyết định số 503/PLX-QĐ-TGĐ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn