Chủ động trong KT-GS và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Trịnh Quốc BìnhPhó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Đảng ủy Petrolimex
06:24' CH - Thứ tư, 28/03/2018

Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) triển khai công tác xây dựng tổ chức đảng cơ sở và kiểm tra, giám sát năm 2018 vào sáng ngày 28.3.2018.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Minh Hải chủ trì hội nghị

Đồng chí (đ/c) Trần Minh Hải - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn chủ trì hội nghị cùng các đ/c: Đinh Viết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT); Trịnh Quốc Bình - Phó chủ nhiệm UBKT; các Ủy viên UBKT; Trưởng các ban Đảng ủy Tập đoàn và hơn 40 đ/c là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, cán bộ giúp việc các đảng bộ, chi bộ Tổng công ty, Công ty, Ngân hàng trực thuộc.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 525 - NQ/ĐUTĐ ngày 06.02.2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Thay mặt BCH Đảng bộ, đ/c Trần Minh Hải thông báo các nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi, tính tiên phong và bản sắc Petrolimex.

Công tác kiểm tra & giám sát năm 2018 được quán triệt bám sát 2 nhiệm vụ & 10 giải pháp với tinh thần chủ động tạo động lực mới để phát triển trong tình hình mới.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đảng ủy cơ sở chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của BCH Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn nhà nước chi phối, theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của Tập đoàn; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn