Lợi nhuận kinh doanh ngoài xăng dầu của Petrolimex chiếm tỷ trọng lớn

Anh NguyễnBnews (TTXVN)
11:23' SA - Thứ sáu, 19/05/2017

Lợi nhuận kinh doanh ngoài xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong quý I/2017 chiếm tỷ trọng tới 41% trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 của toàn Tập đoàn cho thấy: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong khi đó, tổng lợi nhuận trước thuế của các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, đạt 595 tỷ đồng, tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Đáng chú ý, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất là cao nhất với 224 tỷ đồng. Tiếp đến là kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng, kinh doanh vận tải đạt 53 tỷ đồng, nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng, kinh doanh bảo hiểm ngân hàng đạt 57 tỷ đồng, kinh doanh kho đạt 57 tỷ đồng... Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt thấp nhất là 15 tỷ đồng.

Petrolimex cũng cho biết, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong Quý I/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận Quý I/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện cùng kỳ năm trước./.

Bnews (TTXVN)