Về nhân sự
  • Điều kiện về con người trong kinh doanh xăng dầu?

    Điều kiện về con người trong kinh doanh xăng dầu?
    10/01/2013 02:50' CH
    Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành (tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định điều kiện đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu).
Về vận tải xăng dầu đường bộ
Về đầu tư xây dựng