1. Petrolimex - Để tiến xa hơn
2. Năm 2014 - tiếp tục lấy hiệu quả làm trung tâm
3. Gian nan xăng dầu ngược núi
4. Lá cờ đầu trên "đất lửa” anh hùng
5. Kho dầu nhờn PLC
6. PCC-1
7. Hội thao tại Petrolimex Cần Thơ
Retail prices (VND)
ProductZone 1Zone 2
RON 9525,19025,690
RON 9224,69025,180
DO 0,05S22,51022,960
DO 0,25S22,46022,900
Oil22,35022,790
Outstanding news
Video news
OFFICE IN CHARGE: VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP (PETROLIMEX)
Permit for general electronic web No. 2892/GP-TTDT by the Department for Information and Communication of Hanoi City on 28 December 2012
Editor in Chief: Mr. Tran Ngoc Nam, Petrolimex Vice Director General 
Copyright belongs to Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) Address: No. 1 Kham Thien Street, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam  
Email: banbientapweb@petrolimex.com.vn. Phone: (04)3851-2603 Fax: (04) 3851-9203  
Kindly cite “Petrolimex” when information in this source is used.