Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, bên cạnh việc triển khai các giải pháp tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả đối với lĩnh vực cốt lõi, Petrolimex sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư, kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam.

Thông điệp của Tổng Giám đốc

Kính thưa Quý vị,

Trong bức tranh chung của năm 2020, do ảnh hưởng kép từ đại dịch Covid- 19 và giá dầu giảm sâu, đa phần các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới gặp khó khăn chưa từng thấy, kết quả kinh doanh thua lỗ ở mức rất lớn; trong nước các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dịch vụ, vận tải, bị ảnh hưởng toàn diện đến kết quả kinh doanh cũng như tốc độ phát triển và tăng trưởng trong nhiều năm tới đây.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng không tránh khỏi khó khăn bởi bối cảnh chung, kết quả kinh doanh bị giảm sút nhiều so với những năm gần đây. Tuy vậy, với truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể CBCNV Petrolimex đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo mức chia cổ tức tối thiểu 12%; công tác điều hành sản xuất kinh doanh được thể hiện ở một số kết quả nổi bật sau:

  • Ban Điều hành Petrolimex đã bám sát các mục tiêu, giải pháp đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua, tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới trong từng thời điểm, từng địa bàn, từng lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh; góp phần duy trì sản lượng xuất bán, đồng thời ổn định công ăn việc làm và đời sống CBCNV.
  • Chủ động, linh hoạt và kịp thời đề ra các giải pháp để xử lý và xử lý có hiệu quả khủng hoảng, rủi ro. Các quy trình, chính sách bán hàng, công tác xây dựng đơn hàng được rà soát, điều chỉnh kịp thời đi đôi với chế tài xử lý nghiêm khắc. Từ đó, chất lượng xây dựng, thực hiện đơn hàng được nâng cao và được kiểm soát chặt chẽ, chính sách bán hàng cũng được kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thị trường.
  • Công tác quản lý, quản trị trên toàn hệ thống Petrolimex được thực hiện tốt cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp Petrolimex hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Những giải pháp, chính sách về đầu tư, thực hiện việc áp dụng giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tiên tiến như ERP-SAP, ứng dụng Công nghệ số trong quản trị kho, quản trị cửa hàng bán lẻ xăng dầu, quản trị hóa đơn điện tử được đề ra và duy trì từ các năm trước đã phát huy hiệu quả trong điều hành hoạt động kinh doanh thông suốt từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các doanh nghiệp thành viên, nhất là trong bối cảnh nhiều thời điểm, cả hệ thống phải hoạt động trong điều kiện giãn cách xã hội.

Bước sang năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khi ở trong nước, ngay từ đầu năm đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ ba với quy mô, phạm vi lớn hơn hai đợt lây nhiễm của năm 2020. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, bên cạnh việc triển khai các giải pháp tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả đối với lĩnh vực cốt lõi, Petrolimex sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư, kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Petrolimex sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, các cấp chính quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, 5 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp đã được thông qua, đặc biệt là 2 giải pháp đột phá: Thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai nhận diện thương hiệu mới; Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định đời sống CBCNV trong toàn hệ thống.
  • Đẩy mạnh các giải pháp quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn, trong đó, tập trung triển khai và hoàn thành chương trình báo cáo quản trị thông minh-BI để vận hành trong toàn ngành từ giữa năm 2021; Số hóa hệ thống quản lý đơn hàng theo lộ trình trong năm 2021; Triển khai áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt với thế hệ POS tiên tiến kết hợp với cơ sở dữ liệu Petrolimex ID.
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, nhập khẩu mới. Trong đó, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện các cơ chế khuyến khích sử dụng các mặt hàng nhiên liệu theo tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 theo lộ trình quy định.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo đúng trọng tâm, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

Thay mặt Ban Điều hành, Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước, Quý cổ đông, các nhà đầu tư đã luôn vững tin và hỗ trợ, đồng hành cùng Petrolimex. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn nữa của quý vị trong năm 2021 và thời gian tiếp theo.