Bộ tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm xăng dầu của Petrolimex (2015): 02, 04, 05, 06; 01 và 03 sửa đổi bổ sung lần 1 (7.12.2016);

Tiêu đề
Bộ tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm xăng dầu của Petrolimex (2015): 02, 04, 05, 06; 01 và 03 sửa đổi bổ sung lần 1 (7.12.2016);
Summary
Yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì, dầu hỏa dân dụng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu đốt lò, nhiên liệu hàng hải và xăng không chì pha 5% ethanol
Người ký: 
Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Kiên 
Ngày ban hành: 
05/01/2016 
Ngày hiệu lực: 
Đơn vị ban hành 
Khác 
Số lượt xem:
43028
Người tạo:
Nguyễn Bằng
Thời gian tạo:
11:12' SA - Thứ tư, 27/01/2016