Petrolimex Tây Ninh tập huấn quy trình bán hàng 5 bước

Nguyễn Thị Kim ChâuTrưởng phòng TCHC - Petrolimex Tây Ninh
03:46' CH - Thứ ba, 18/07/2017

loading...

Thực hành bán hàng 5 bước

Trong 2 ngày 11 & 13.7.2017 Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) tổ chức tập huấn Quy trình bán hàng 5 bước cho các Cửa hàng trưởng/Phụ trách cửa hàng cùng toàn thể nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu Công ty.

Xem chi tiết tại đây