HoSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của PLX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE)
09:27' SA - Thứ tư, 22/03/2017