Áp dụng Thẻ kiểm tra viên trong lĩnh vực xăng dầu

Nguyễn BằngPhòng QHCC - Petrolimex
03:36' CH - Thứ tư, 30/05/2018

Ngày 11.5.2018 Tổng giám đốc Phạm Đức Thắng đã ký Quyết định số 189/PLX-QĐ-TGĐ ban hành Quy định kiểm tra bằng Thẻ kiểm tra viên trong lĩnh vực quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) - sau đây gọi tắt là “Quy định 189”.

Tiếp đó, Tổng giám đốc Petrolimex đã ban hành Quyết định số 210/PLX-QĐ-TGĐ ngày 11.5.2018 công nhận và cấp Thẻ kiểm tra viên cho 6 cán bộ lãnh đạo & chuyên viên Phòng Kỹ thuật Xăng dầu Petrolimex - sau đây gọi tắt là “Quyết định 210”.

Quy định 189 & Quyết định 210 có hiệu lực từ ngày ký ban hành với các nội dung chủ yếu là xác lập chế độ kiểm tra trong lĩnh vực xăng dầu mà cụ thể là đo lường & chất lượng bằng cách xuất trình Thẻ kiểm tra viên tại nơi kiểm tra.

Các văn bản đã ban hành quy định rõ thẩm quyền, trình tự, nguyên tắc và chế độ trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện kiểm tra các nội dung theo Quy định 189 gồm 7 Chương & 25 Điều khoản.

Tại Chương I Điều 1 Quy định 189 đã nêu rõ: Kiểm tra bằng Thẻ kiểm tra viên là phương pháp tăng cường giám sát nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đo lường, giao nhận và chất lượng xăng dầu trong hệ thống nhằm giữ gìn sự tín nhiệm Petrolimex đối với khách hàng về chất lượng & số lượng xăng dầu bên cạnh các công cụ quản lý đã áp dụng như Egas, ERP và các công cụ giám sát, quản trị điều hành đang áp dụng.

6 kiểm tra viên được cấp thẻ lần đầu gồm:

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn