Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Petrolimex

Phạm Ngọc TúPetrolimex
10:03' SA - Thứ sáu, 24/06/2011

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011. Sáng nay, tại trụ sở Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ban chấp hành Đảng bộ Petrolimex đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành với sự chủ trì của đồng chí Bùi Ngọc Bảo-Bí thư Đảng ủy Petrolimex.

Tại Hội nghị lần này, Đảng ủy tập trung giải quyết các nội dung quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Petrolimex trong 6 tháng cuối năm 2011 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy Petrolimex chủ trì Hội nghị

Một là, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò Đảng ủy các cấp; tập trung thực hiện tốt Quyết định 828/TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Trước mắt, tập trung thực hiện tốt phương án cổ phần hóa theo tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm tối đa hóa tài sản của nhà nước khi cổ phần hóa Petrolimex.

Hai là, sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, hình thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể sau cổ phần hóa. Đánh giá, tổ chức hình thành các Tổng công ty chuyên ngành theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp và Phương án cổ phần hóa Petrolimex Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Ba là, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo đơn vị trước, trong và sau cổ phần hóa; đảm bảo đơn vị phát triển mạnh mẽ và bền vững; việc làm, đời sống của người lao động được từng bước nâng cao.

Bốn là, đối với các vấn đề vướng mắc do cơ chế kinh doanh xăng dầu phát sinh tính đến thời điểm Tổng công ty chuyển sang cổ phần; khẩn trương đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; không để ảnh hưởng đến sự phát triển của Petrolimex.

Đồng chí Trần Minh Hải - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011; báo cáo về kết quả học tập Nghị quyết XI của Đảng, về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy các cấp trực thuộc và việc triển khai thực hiện các quy định thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Tin & ảnh: Phạm Ngọc Tú

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn