Trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô si téc cần tuân thủ các quy định gì?

03:02' CH - Thứ năm, 10/01/2013

Trả lời:

- Luật giao thông đường bộ (số 23/2008/QH12ngày 13/11/2008);

- Văn bản kỹ thuật do lường Việt Nam (ĐLVN05:2011) do ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành;

- Phương pháp lấy mẫu xăng dầu theo Quyết định số:1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lườngchất lượng- Bộ khoa học và công nghệ hay theo TCVN 6777:2000 quyđịnh về phương pháp lấy mẫu thu công;

- Qui tắc giao nhận xăng dầu của Tập đoànxăng dầu Việt Nam;

- Luật phòng cháy và chữa cháy (số27/2011/QH10 ngày 29/06/2011);

- Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt nam (Số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005);

- Tiêu chuẩn nghành TCN 01:2000 "Nhiên liệu dầumỏ thể lỏng, qui tắc giao nhận” ban hành kèm theo quyết định số1783/2000/QĐ-BTM ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ thương mại (nay là bộ CôngThương);

- Tuân thủ theo QCVN1:2007/BKHCN ban hànhtheo quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27-08-2007 của Bộ trưởng Bộ khoa họcCông nghệ và Môi trường.

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn