Thông cáo báo chí
Tin chuyên ngành
 • Chú Dần bảo vệ

  01/05/2017 09:38' SA
  Nhưng, đất nước được thanh bình, người lớn có công ăn việc làm, trẻ em được tới trường - tôi thấy, thế là hạnh phúc - chú Dần bảo vệ nói.
Hoạt động Văn hoá - Xã hội
 • Petrolimex ký sự (Tập 8):

  Petrolimex với Miền Trung yêu thương

  01/05/2017 06:38' SA
  Người ta nói "Thương về Miền Trung". Còn chúng tôi nói: Miền Trung yêu thương, bởi chúng tôi là một phần máu thịt của Miền Trung yêu thương.