Tin chuyên ngành
  • Hành trình 5 năm chữ P đến với nước bạn Lào

    24/10/2016 01:27' CH
    5 năm hiện diện kinh doanh thương mại tại nước bạn Lào, Petrolimex Lào rất tự hào về những thành tựu đã đạt được. Đó là niềm tin để Petrolimex Lào tiếp tục tiến lên, tiến xa hơn cùng hai nước Việt – Lào.
Hoạt động Văn hoá - Xã hội