Cty Xăng dầu B12

10:00' SA - Thứ bảy, 28/05/2005

Trụ sở chính : Số 1 Bãi cháy – T.P Hạ long - Tỉnh Quảng ninh
Tel : 033.846360
Fax 033.846349
Vài nét về quá trình hình thành
Công ty xăng dầu B12 trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, tiền thân là ban chuẩn bị sản xuất công trình thuỷ lợi B12. Ban chuẩn bị sản xuất được thành lập theo quyết định số 296/VT_QĐ ngày 7/4/1970. Đến tháng 6 năm 1973 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần quan trọng cùng ban kiến thiết công trình thuỷ lợi B12 nghiệm thu, tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc tuyến ống B12 và xây dựng mô hình tổ chức quản lý để chuẩn bị cho sự ra đời của Công ty xăng dầu B12. Ngày 27/6/1973, Công ty xăng dầu B12 được thành lập theo quyết định số 351/VT_QĐ của Bộ vật tư (cũ) và chính thức đi vào hoạt đọng từ ngày 01/7/1973. Khi mới thành lập Công ty chỉ có 04 cán bộ đại học, 85 đảng viên.
Bộ máy tổ chức: Hệ thống tổ chức bộ máy của công ty có: 15 đầu mối trực thuộc, trong đó có 06 cơ sở, 09 phòng nghiệp vụ công ty và hơn 90 cửa hàng xăng dầu, gas.
Cơ sở vật chất kỹ thuật gồm: 5 kho chứa, với tổng sức chứa là 225.000m3, gần 500 km tuyến đường ống và hơn 90 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 01 Cảng biển có khả năng tiếp nhận tầu trọng tải 30.000 m3, 06 bến xuất trong đó 02 bến xuất đường thuỷ và 04 bến xuất đường bộ.
Hệ thống tổ chức Đảng: gồm 05 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc các Thành phố Huyện thị ( Thị xã Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên, Huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng, Huyện Kim Môn và TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương, TH Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh ). Toàn Công ty có 394 đảng viên, trong đó: Đảng bộ Công ty xăng dầu B12 trực thuộc Thành uỷ Hạ Long có 184 Đảng viên, 11 uỷ viên chấp hành, 03 uỷ viên thường vụ, 02 Đảng bộ bộ phận và 12 chi Đảng bộ (có 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) và 25 chi uỷ viên.
Hệ thống tổ chức các đoàn thể: Công đoàn được tổ chức theo mô hình công đoàn ngành nghề, do vậy công đoàn Công ty là công đoàn cơ sở thành viên của công đoàn Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Toàn Công ty có 06 công đoàn cơ sở và văn phòng công đoàn được bố trí đủ cán bộ chuyên trách để phục vụ cho hoạt động và quản lý.
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: tổ chức đoàn được sinh hoạt theo địa phương, có 05 tổ chức đoàn thành niên cũng được bố trí đủ cán bộ có năng lực để xây dựng và củng cố tổ chức đoàn.
Địa bàn hoạt động: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và một phần thành phố Hải Phòng.
Cảng Dầu B12
Địa chỉ: Số 1 – Bãi cháy – TP Hạ long - Quảng ninh
Tel : 033.846689; Fax: 033.847091
Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
Địa chỉ: Phường Hà Khẩu – TP Hạ long - Quảng ninh
Tel: 033.846398; Tel: 033.846514 Fax: 033.845049
Xí nghiệp xăng dầu K131
Địa chỉ: Xã Kỹ sơn - Thuỷ nguyên - Hải phòng
Tel: 031.673159 Fax:031.674517
Xí nghiệp xăng dầu A318
Địa chỉ: TT Minh tân – Kinh môn - Hải dương
Tel: 0320.821155 Fax: 0320.821119
Chi nhánh xăng dầu Hải Dương
Địa chỉ: Km4 Nguyễn Lương Bằng – TP Hải Dương
Tel: 0320.890442 Fax: 0320.890709
Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên
Địa chỉ: Số 429 - Nguyễn Văn Linh – Tp. Hưng yên
Tel: 0321.863129 Fax:0321.863776

Mạng lưới cửa hàng bán lẻ

STT

Tên

Địa chỉ

Điện thoại

* Các cửa hàng VP công ty

1.

CH xăng dầu số 2

Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh

2.

CH xăng dầu số 3

Cẩm Thịnh - Cẩm Phả - Quảng Ninh

3.

CH xăng dầu số 4

Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

4.

CH xăng dầu số 5

Hoà Bình - Tiên Yên - Quảng Ninh

5.

CH xăng dầu số 6

Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh

6.

CH xăng dầu số 7

Phú Hải - Hải Hà - Quảng Ninh

7.

CH xăng dầu số 8

Hải Đông - Móng Cái - Quảng Ninh

8.

CH xăng dầu số 9

Kà Long - Móng Cái - Quảng Ninh

9.

CH xăng dầu số 54

Trần Phú - Móng Cái - Quảng Ninh

10.

CH xăng dầu số 48

Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh

11.

CH xăng dầu số 49

Cái Lân - Hạ Long Quảng Ninh

12.

CH xăng dầu số 52

Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh

13.

CH xăng dầu số 50

Hà Trung - Hạ Long - Quảng Ninh

14.

CH xăng dầu số 51

Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

15.

CH xăng dầu số 53

Hải Yên - Móng Cái - Quảng Ninh

16.

VP giao dịch Móng Cái

Trần Phú - Móng Cái - Quảng Ninh

17.

CH xăng dầu số 81 Yên Than

Yên Than - Tiên Yên - Quảng Ninh

* Cảng dầu B12

Khu 1 - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

* XNXD Quảng Ninh

Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

1.

CH xăng dầu số 11

Phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

2.

CH xăng dầu số 12

Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

3.

CH xăng dầu số 13

Việt Hưng - Hạ Long - Quảng Ninh

4.

CH xăng dầu số 14

Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh

5.

CH xăng dầu số 15

Hà An - Yên Hưng - Quảng Ninh

6.

CH xăng dầu số 16

Nam Khê - Uông Bí - Quảng Ninh

7.

CH xăng dầu số 17

Cấu Sến - Uống Bí - Quảng Ninh

8.

CH xăng dầu số 58

Việt Hưng - Hạ Long - Quảng Ninh

9.

CH xăng dầu số 59

Minh Thành - Yên Hưng - Quảng Ninh

10.

CH xăng dầu số 60

Vàng Danh - Uống Bí - Quảng Ninh

11.

CH xăng dầu số 61

Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh

Xí nghiệp xăng dầu K131

Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

1.

CH xăng dầu Minh Đức

Thị trấn Minh Đức - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

2.

CH xăng dầu Tràng Kênh

Thị trấn Minh Đức - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

3.

CH xăng dầu Núi Đèo

Thị trấn Núi Đèo - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

4.

CH xăng dầu Bến Bính

Tân Dương - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

5.

CH xăng dầu Lưu Kiếm

Lưu Kiếm - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

6.

CH xăng dầu Lại Xuân

Lại Xuân - Thuỷ Nguyễn - HPhòng

Xí nghiệp xăng dầu A318

Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

1.

CH xăng dầu số 18

Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

2.

CH xăng dầu số 19

Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh

3.

CH xăng dầu số 20

Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

4.

CH xăng dầu số 22

Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương

5.

CH xăng dầu số 65

Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

6.

CH xăng dầu số 66

Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương

7.

CH xăng dầu số 67

Thị trấn Đồng Triều - Quảng Ninh

8.

CH xăng dầu số 68

Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương

9.

CH xăng dầu số 69

Hồng Thái Tây - Đông Triều - Quảng Ninh

10.

CH xăng dầu số 70

Yên Thọ - Đồng Triều - Quảng Ninh

11.

CH xăng dầu số 21

Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

12.

CH xăng dầu số 89

Vân An - Chí Linh - Hải Dương

CNXD Hải Dương

Km4 - Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương

1.

CH xăng dầu Thống Nhất

Số 75 Đường Thống Nhất - Hải Dương

2.

CH xăng dầu Trung Tâm

Km4 đường Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương

3.

CH xăng dầu Lai Cách

Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giảng - Hải Dương

4.

CH xăng dầu Thành phố

114 - Đường 30 tháng 10 - Hải Dương

5.

CH xăng dầu Bình Hàn

Km 52 cọc 300 QL 5 - Bình Hàn - Hải Dương

6.

CH xăng dầu Nam Sách

Thị trấn Nam Sách - Nam Sách - Hải Dương

7.

CH xăng dầu Tiền Trung

ái Quốc - Nam Sách - Hải Dương

8.

CH xăng dầu Ngã Ba Hàng

Nam Đồng - Nam Sách - Hải Dương

9.

CH xăng dầu Phủ Bình

Thái Học - Bình Giang - Hải Dương

10.

CH xăng dầu Quán Gỏi

Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương

11.

CH xăng dầu Phú Thái 1

Phú Thành - Kim Thành - Hải Dương

12.

CH xăng dầu Phú Thái 2

Thị trấn Phú Thái - Kim Thành - Hải Dương

13.

CH xăng dầu Thanh Hà

Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương

14.

CH xăng dầu Cẩm Phúc

Cẩm Phúc - Cẩm Giàng - Hải Dương

15.

CH xăng dầu Gia Lộc

Gia Tân - Gia Lộc - Hải Dương

16.

CH xăng dầu Tứ Kỳ

Thị trấn Tứ Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương

17.

CH xăng dầu Ninh Giang

Thị trấn Ninh Giang - Ninh Giang - HDương

18.

CH xăng dầu Neo

Thị trấn Neo - Thanh Miện - Hải Dương

19.

CH xăng dầu Hải Tân

1034 đường Lê Thanh Nghị - Hải Dương

CNXD Hưng Yên

Phường Hiến Nam - TX Hưng Yên - H/Yên

1.

CH xăng dầu Yên Mỹ

Thị trấn Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên

2.

CH xăng dầu Minh Khai

Phan Đình Phùng - Hưng Yên - Hưng Yên

3.

CH xăng dầu An Vũ

Hiến Han - Hưng Yên - Hưng Yên

4.

CH xăng dầu Phố Hiến

Hiến Nam - Hưng Yên - Hưng Yên

5.

CH xăng dầu Trần Cao

Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên

6.

CH xăng dầu Kim Động

Lương Bằng - Kim Động - Hưng Yên

7.

CH xăng dầu Phố Giác

TT Vương - Tiên Lữ - Hưng Yên

8.

CH xăng dầu Châu Giang

Khoái Châu - Hưng Yên

9.

CH xăng dầu Mỹ Văn

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên

10.

CH xăng dầu Mỹ Hào Bắc

Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên

11.

CH xăng dầu Quán Cháo

Thổ Hoàng - Ân Thi - Hưng Yên

12.

CH xăng dầu Việt Hoà

Lôi Cầu - Việt Hoà - Hưng Yên

13.

CH xăng dầu Yên Mỹ

TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên

14.

CH xăng dầu Dị Sử

Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên

15.

CH xăng dầu Trưng Trắc Bắc

Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

16.

CH xăng dầu Như Quỳnh Nam

Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

17.

CH xăng dầu An Tảo

Phố Hiến Nam - TX Hưng Yên - Hưng Yên

18.

CH xăng dầu số 83 Tống Phan

Tống Phan - Phù Cừ - Hưng Yên

19.

CH xăng dầu số 82 Bình Trì

Thị trấn Ân Thi - Ân Thi - Hưng Yên

20.

CH xăng dầu số 85 Từ Ô

Đa Lộc - Ân Thi - Hưng Yên

21.

CH xăng dầu số 87 Vĩnh Khúc

Vĩnh Phúc - Văn Giang - Hưng Yên

22.

CH xăng dầu số 88 Yên Nhân

Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên


Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn